Geschiedenis

HBSV Czaar Peter is een bloeiende vereniging met ruim 90 leden waarvan de meeste schietend lid zijn. Onze vereniging is genoemd naar Czaar Peter de Groote uit Rusland. Vandaag de dag staat Handboogschutterij Czaar Peter als vereniging sterk in zijn schoenen. Het bestuur, de commissies, de vrijwilligers, de enthousiaste leden en ons fantastische onderkomen zijn onze grootste trofeeën!

Maar zoals het gaat met trofeeën, daar moet voor geknokt worden. En Czaar Peter knokt al sinds 1980. Wij zijn een vereniging met een soort zigeuner verleden, een zwaar verleden waar we met trots op terug kunnen kijken.

Hoe het allemaal is begonnen…
De oprichtingsvergadering van Czaar Peter werd gehouden op 18 maart 1980 ten huize van de toenmalige voorzitter (nu erelid) Rob Faas.

De eerste tien jaar waren erg moeilijk voor wat betreft de behuizing van de vereniging. We zwierven van de ene locatie naar de andere. Overal waar we terecht kwamen hebben we onze sport echter met plezier bedreven. Veel leden en oud leden hebben dan ook leuke herinneringen aan deze tijd.

We zijn begonnen op het buitenterrein van de voetbaltrainers vereniging in de Kalverpolder. Kort daarna werd onze eerste binnen locatie aan de Bloemgracht betrokken. Nu is dat het onderkomen van operette vereniging Czaar Peter, ja inderdaad, dezelfde naam. Hierna vertrokken we naar de oude verffabriek van Sabel aan de westzijde.

Met medewerking van de gemeente en het bestuur van ijsbaan De Zuidpool konden we een eigen onderkomen realiseren op het terrein van de ijsbaan met de garantie dat we daar minstens 10 jaar konden blijven. helaas liep het allemaal een beetje anders dan gepland. De komst van de Den Uylbrug gooide roet in het eten. Na drie jaar en 30 duizend gulden schuld verhuisden we noodgedwongen naar een gymzaal van het van het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van Goghweg. Hier konden we ook buiten schieten op het aangrenzende terrein van de atletiek vereniging.

Daarna was het geurende pand van Exter Aroma aan de beurt (ex Maggie fabriek). Daar konden we maar 14 meter schieten, dit gold helaas voor bijna alle vorige locaties. Het Exter Aroma pand daarnaast de mogelijkheid voor een (kleine) buitenbaan.

In het pand van Exter Aroma zat ook de operette vereniging Czaar Peter die later naar de bloemgracht verhuisde. Bij deze opsomming tellen we dan nog maar niet de buitenlocaties mee die we versleten hebben. In het Exter Aroma pand zijn de eerste contacten gelegd met de Vogelvereniging DeParadijsvogel met wie wij thans ons onderkomen delen. En ons huidige onderkomen staat opnieuw op het oude terrein van de ijsbaan De Zuidpool.

Bijna kwam aan ook aan deze droom een einde want de woonbuurt De Vijfhoek waarin het voormalige terrein van ijsbaan De Zuidpool ligt kwam onder de sloophamer komen te liggen. Ook ons gebouw moest in eerste instantie wijken voor woningbouw. Wij hebben ons dit keer echter zeer strijdbaar opgesteld. We zouden het niet pikken dat de gemeente onze vereniging aan de straat zou zetten. Géén tijdelijke locaties meer in oude panden. Géén gymnastieklokalen of houten keten. Waar wij nu zitten zijn we volkomen tevreden. Gelukkig had de gemeente gesloten dat ons pand én het tegenover ons gelegen pand van de Zaanse Tafel Tennis Club geen obstakels vormden tijdens de herinrichting van de nieuwe Vijfhoek. De gemeente heeft zelfs ons parkeerterrein, onze opslagruimte en ons terras opnieuw aangelegd.

Van de eerste paal tot de allerlaatste afwerking, wat je als vereniging kan bereiken als iedereen de handen in elkaar slaat!