Aangepast Sporten

Sport draagt bij aan het welzijn van mensen. Ieder mens, ook mensen met een beperking, moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. In veel gevallen kan gesport worden volgens de gebruikelijke spelregels maar soms gebeurt dat vanuit een rolstoel of is aangepast materiaal nodig.

Net zoals iedereen, sporten mensen met een beperking voor hun ontspanning en plezier. Het is een leuke en waardevolle vrijetijdsbesteding. Naast het plezier en de gezondheid heb je er profijt van in het dagelijkse leven. Door het sporten leer je nieuwe mensen kennen, word je actief betrokken bij de vereniging en kun je je helemaal uitleven op je eigen niveau. Sport draagt bij aan een grotere zelfwaardering en zelfstandigheid.

Handboogsport voor mensen met een lichamelijke beperking kent minimale aanpassingen ten opzichte van de reguliere handboogsport. Materiaal en spelregels zijn vergelijkbaar. Handboogsport wordt zowel vanuit een zittende als een staande positie beoefend door mensen met verschillende soorten beperkingen.

Je gelooft het of niet maar handboogschieten is zelfs weggelegd voor mensen met een visuele beperking! Om te zien hoe dát in zijn werk gaat kun je een kijkje nemen op de (Engelstalige) website van British Blind Sport.

Paralympische topsport
Op de Paralympics is het handboogschieten ook vertegenwoordigd.
De Paralymische handboogsporters worden onderverdeeld in drie categorieën, zittende-, staande- en rolstoelschutters.
W1 – Zittende sporters met een handicap aan zowel armen als benen
W2 – Sporters in een rolstoel die beschikken over volledige armfuncties Staand – Sporter met een beperking in armfuncties die staand (al dan niet ondersteund) kunnen schieten.

Heb jij een lichamelijk beperking en wil je graag komen schieten bij Czaar Peter? Kom gerust een keer langs en informeer naar de mogelijkheden, samen komen wij zeker tot een passende oplossing!