Belangrijk

Contributie van de NHB wordt verhoogd per 1 Januari 2016
De raad van de Nederlandse Handboog Bond is akkoord gegaan met de door het NHB bestuur voorgestelde contributieverhoging van €2,- voor seniorleden en €1,- voor juniorleden.

Contributiebedragen zijn als volgt:

Leden t/m 17 jaar €28,50
Leden vanaf 18 jaar €57,00

Pret Verschieting
Voor Pret verschietingen dient minimaal 1 maand voor de geplande datum toestemming gevraagd te zijn aan het Bestuur.

Vogelvereniging De Paradijsvogel
1 Keer per maand van september tot en met april zit de vogel vereniging in de onze club gebouw. Hiervoor dient de zaal leeg gemaakt te worden.
We stellen het zeer op prijs als de leden, in de dagen voor de bijeenkomst van de vogel vereniging, hun boogspullen mee naar huis nemen.

HBSV Czaar Peter en Vogelvereniging De Paradijsvogel dragen geen verantwoordelijkheid over de spullen van clubleden  (bogen, pijlen, tassen, etc.)  die in het clubhuis blijven liggen.

Agenda:

26 September 2015
Oktober 2015
28 November 2015
23 Januari 2016
27 Februari 2016
26 Maart 2016
23 April 2016
28 Mei 2016

De club gebouw is totaal gesloten voor leden van Maandag 24 oktober 2016 tot en met zondag 30 oktober 2016.
Op deze dagen kan er dus niet geschoten worden.