Bestuur & Commissies

Het bestuur:
Het bestuur van HBSV Czaar Peter bestaat uit de volgende personen;
– Voorzitter: Bouke van den Wildeberg;
– Secretaris: Jaschenka Bankersen;
– Penningmeester: Mia Ruisbroek;
– Materiaal commissaris: Mario Zwaneveld.

Eren leden

Commissies
De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging.

Wedstrijdcommissie:
wedstrijdcommissie@czaarpeter.nl

Barcommissie:
Bestaande uit leden en donateurs die actief bardienst draaien onder de leiding van Carla Holtz.
barcommissie@czaarpeter.nl

Materiaalcommissie:
Verantwoordelijk voor het clubmateriaal én voor het gebouw.
– Mario Zwaneveld
materiaalcommissie@czaarpeter.nl

Activiteitencommissie:
Verantwoordelijk voor on-officiële interne (pret)wedstrijden, feesten:
pretcommissie@czaarpeter.nl

Kascontrole commissie:
Verantwoordelijk voor het controleren van de kas en de boekhouding:


(Jeugd)trainers:
– Amat Saleh (Volwassenen)
– Gradus Ruisbroek (Jeugd)